logo fe

head 01

 head 03

 

Jak skorzystać z Funduszy?

01 Icony  01 dalej  02 Icony  01 dalej  03 Icony  01 dalej  04 Icony

 

 

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska wraz z Wyższą Jednostką Terytorialną w Preszowie ogłaszają II nabór na dofinansowanie mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020


Nabór jest uruchomiony dla mikroprojektów w ramach 3 osi priorytetowej:

Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie

 Kto może składać wnioski ?

  -  organy administracji rządowej i samorządowej, ich związki i stowarzyszenia
   - jednostki ustanowione przez państwo lub samorząd w celu zapewnienia usług publicznych
    -instytucje systemu oświaty i szkoły wyższe
    -organizacje pozarządowe non-profit
    -Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej
    -kościoły i związki wyznaniowe

Lista kwalifikowanych podmiotów stanowi Załącznik nr 1 do Podręcznika mikrobeneficjent

Na co można otrzymać dofinansowanie ?

    -Wspólne transgraniczne programy i inicjatywy dla uczniów i nauczycieli w placówkach edukacji specjalistycznej i zawodowej
    -Wspólne opracowanie i promocja oferty edukacji specjalistycznej i zawodowej
    -Realizację transgranicznych działań wspierających włączenie społeczne i partycypację społeczną
    -Transgraniczną wymianę dobrych praktyk
    -Działania mające na celu określenie potrzeb w kontekście edukacji specjalistycznej i zawodowej

Obszar wsparcia

 Partner wiodący/mikrobeneficjent i partnerzy mikroprojektu co do zasady powinni pochodzić z obszaru wsparcia i realizować zadania na tym obszarze tj.:

 Strona polska - Euroregion Karpacki:

    -podregion krośnieński: powiat jasielski, powiat krośnieński, miasto na prawach powiatu Krosno, powiat sanocki, powiat leski, powiat brzozowski, powiat bieszczadzki,
    -podregion przemyski: powiat przemyski, miasto na prawach powiatu Przemyśl, powiat lubaczowski, powiat przeworski, powiat jarosławski,
    -powiat rzeszowski i miasto na prawach powiatu Rzeszów (podregion rzeszowski).

Strona słowacka – Samorządowy Kraj Preszowski:
Okres Snina, Okres Humenné, Okres Stropkov, Okres Medzilaborce, Okres Svidník, Okres Vranov nad Topľou, Okres Prešov, Okres Sabinov.

Typy mikroprojektów

Mikroprojekt wspólny - wartość dofinansowania: min. 2 000 EUR max. 100 000 EUR maksymalna całkowita wartość budżetu: 140 000,00 EUR

Mikroprojekt indywidualny - wartość dofinansowania: min. 2 000 EUR max. 50 000 EUR maksymalna całkowita wartość budżetu: 70 000,00 EUR

Dofinansowanie mikroprojektu

Maksymalna wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi do 85% kosztów kwalifikowanych mikroprojektu.

Dofinansowanie mikroprojektu z rezerwy celowej budżetu państwa wynosi do 5%, wkład własny wynosi min. 10%.

Środki przeznaczone na nabór

 Szacowana wartość środków dostępnych w ramach naboru wynosi -  €

    Euroregion Karpacki - 188.103,60 €
    WJT w Preszowie - 84.749,42 €

Kwota może wzrosnąć w zależności od wystąpienia oszczędności po I naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

 I/III kwartał 2019 roku

Niezbędne dokumenty

Dokumenty obowiązujące dla naboru, w tym dokument programowy, Podręcznik mikrobeneficjenta wraz z załącznikami oraz obowiązujące wytyczne znajdują się poniżej.

Inne ważne informacje

Specyficzne warunki naboru: data rzeczowej realizacji mikroprojektu musi nastąpić najpóźniej do dnia 30.09.2020 r.

 Na etapie oceny formalnej wstępnej nie ma możliwości poprawy/uzupełnienia/składania wyjaśnień do złożonych dokumentów.

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska oraz Wyższa Jednostka Terytorialna w Preszowie zapewniają konsultacje indywidualne propozycji projektowych po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania.

Termin składania wniosków

 Wnioski należy składać od 14.01.2019 r. do 14.03.2019 r. do godz. 15:00

 Miejsce składania wniosków

dla wnioskodawców z Polski:

biuro Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska
Rynek 16, 35-064 Rzeszów, tel./fax. 17 852 52 05, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
dla wnioskodawców ze Słowacji:

Wyższa Jednostka Terytorialna w Preszowie  
Preszowski Kraj Samorządowy: Námestie mieru 2 080 01 Prešov, tel. 051/7081 525, 7081 526, www.po-kraj.sk 

Sposób składania wniosków

Wnioski są składane w formie elektronicznej za pomocą Generatora wniosków i rozliczeń (www.e-interreg.eu) oraz w wersji papierowej, którą należy dostarczyć listem poleconym, kurierem lub osobiście, odpowiednio do siedziby Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska lub do WJT w Preszowie (w zależności od siedziby Wnioskodawcy) najpóźniej do dnia 14.03.2019 r. do godz. 15:00.

Decyduje data i godzina wpływu dokumentów w wersji elektronicznej i papierowej do siedziby Euroregionu Karpackiego lub WJT Preszowie.
 
Złożenie wersji elektronicznej – wniosek należy wypełnić i złożyć przy użyciu specjalnej aplikacji tj. Generatora wniosków i rozliczeń.

Złożenie wersji papierowej - wersję papierową (2 oryginały) w postaci wydrukowanego, podpisanego i opatrzonego pieczęciami wniosku, który został wysłany za pomocą Generatora wraz z załącznikami należy złożyć w 2 oddzielnych egzemplarzach.

Infromacje o naborze na stronie stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska http://www.karpacki.pl/