logo fe

head 01

 head 03

 

Jak skorzystać z Funduszy?

01 Icony  01 dalej  02 Icony  01 dalej  03 Icony  01 dalej  04 Icony

 

 

Głównym celem projektu jest stworzenie warunków sprzyjających powstawaniu oraz rozwijaniu innowacyjnych i technologicznych przedsiębiorstw.

W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 200 nowoutworzonych przedsiębiorstw, którym zostanie zapewnione indywidualne wsparcie niezbędne do przeprowadzenia prac nad rozwojem nowego pomysłu biznesowego, aż do momentu przygotowania odpowiedniego, rentownego modelu biznesowego. Osoba fizyczna lub zespół składający się z osób fizycznych, które zgłoszą się do Platformy startowej z innowacyjnym pomysłem na produkt/usługę będą objęci wsparciem Platformy w celu przygotowania innowacyjnego wyrobu bądź usługi w formie MVP (minimalnej wersji produktu).

Platforma startowa oferuje pakiet usług, w skład których wchodzą m.in.:

    -pomoc w stworzeniu fundamentów biznesowych przedsięwzięcia,
    -opiekę menadżera inkubacji
    -specjalistyczne usługi indywidualnie dopasowane do pomysłu,
    -warsztaty i szkolenia z zakresu wystąpień publicznych oraz prezentacji swojego projektu,
    -mentoring,
    -obsługa księgowa, podatkowa i prawna,
    -pomoc w stworzeniu elementów identyfikacji,
    -zapewnienie powierzchni biurowej do rozwoju startupu

Szczegóły oraz formularz zgłoszeniowy na stronie:
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/platformy-startowe