logo fe

head 01

 head 03

 

Jak skorzystać z Funduszy?

01 Icony  01 dalej  02 Icony  01 dalej  03 Icony  01 dalej  04 Icony

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z naborami na podniesienie kompetencji i kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw MŚP poprzez dofinansowanie usług rozwojowych, dostępnych w BUR”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa: VII Regionalny rynek pracy, Działanie: 7.5 Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 realizowane jest Działanie 7.5 Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP. Ukierunkowane ono jest na wsparcie mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa podkarpackiego. W ramach działania możliwe jest dofinansowanie kosztów usług rozwojowych dla przedsiębiorców i ich pracowników. Zaproponowana forma wsparcia jest odmienna od dotychczas dostępnych – opiera się na systemie popytowym. W celu stworzenia systemu popytowego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości stworzyła Bazę Usług Rozwojowych (BUR), z której przedsiębiorca sam wybiera, w jakim kierunku chce kształcić siebie lub swoich pracowników.

 

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w projekcie „GENERATOR KOMPETENCJI od 27.08.2018 r. od godz. 7:00 do 14.09.2018 r. do godz. 15:30                      

(powiaty: rzeszowski grodzki, rzeszowski ziemski, dębicki, leżajski, łańcucki i ropczycko-sędziszowski)

link do naboru http://www.rarr.rzeszow.pl/projekty/generator-kompetencji/ogloszenie-o-naborze-nr-7-sr-2018-aktualne

Podkarpacka Izba Gospodarcza ogłasza XVII nabór do projektu PODMIOTOWY SYSTEM FINANSOWANIA USŁUG ROZWOJOWYCH od 20 sierpnia do 31 sierpnia 2018 r. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30.

(powiaty: krośnieński grodzki, krośnieński ziemski, jasielski, brzozowski, sanocki, leski, bieszczadzki, strzyżowski)

link od naboru http://www.pigkrosno.pl/aktualnosci/732-baza-uslug-rozwojowych-podkarpacka-izba-gospodarcza-oglasza-xvii-nabor-do-projektu-podmiotowy-system-finansowania-uslug-rozwojowych-subregion-sk