logo fe

head 01

 head 03

 

Jak skorzystać z Funduszy?

01 Icony  01 dalej  02 Icony  01 dalej  03 Icony  01 dalej  04 Icony

 

 

ROZWIŃ SWOJĄ FIRMĘ W OPARCIU O DESIGN

Jako mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo działające w jednym z pięciu województw Polski Wschodniej możesz otrzymać wsparcie w zakresie wykorzystania procesów wzorniczych. Projekt powinien być podzielony na etapy. Pierwszym z nich jest audyt wzorniczy, który pozwoli zdiagnozować sytuację w firmie i opracować nową strategię wzorniczą, zawierającą rekomendację dalszych działań. Następnym etapem jest wdrożenie strategii wzorniczej, co następuje po zakończeniu audytu.

Każde przedsiębiorstwo stara się przebić ofertę konkurencji i być najlepszym w swojej branży. Czasem jednak brak nam wiedzy i możliwości, które pozwoliłyby wykorzystać wszystkie opcje prowadzące do sukcesu. Kluczem może być wsparcie dostępne w ramach programu Polska Wschodnia, oferujące fachową i profesjonalną pomoc w zarządzaniu procesami wzorniczymi. Umożliwia przedsiębiorcom wykorzystanie wzornictwa w swojej branży i daje wymierne efekty w postaci wprowadzenia na rynki krajowe i zagraniczne całkiem nowych, konkurencyjnych produktów.

Wnioskodawcami w konkursie mogą być mikro, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej tj. województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego oraz świętokrzyskiego.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.

Wnioski można składać od 12 września 2018 r. do 19 grudnia 2018 r. w pierwszym etapie. Nabór wniosków w drugim etapie trwa od 30 maja 2018 r. do 31 maja 2019 r.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: https://popw.parp.gov.pl/wzor/dzialanie-1-4-wzor-na-konkurencje