logo fe

head 01

 head 03

 

Jak skorzystać z Funduszy?

01 Icony  01 dalej  02 Icony  01 dalej  03 Icony  01 dalej  04 Icony

 

 

Dyrekcja Generalna ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP (DG GROW) w Komisji Europejskiej rozpoczęła prace nad zmianą definicji MŚP. W tym celu przygotowany został kwestionariusz, którego adresatami są MŚP, w szczególności te, które w ramach swojej działalności miały okazję weryfikować swój status MŚP. Zchęcamy do jego wypełnienia.

 

Kwestionariusz dostępny jest we wszystkich językach UE. Można go znaleźć na stronach Komisji Europejskiej: kwestionariusz

 

Badanie nie ma charakteru otwartych konsultacji publicznych, jest ono skierowane wyłącznie do przedsiębiorstw z sektora MŚP i wyłącznie podmioty należące do tej kategorii powinny wypełnić kwestionariusz.

Zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu wszystkich zainteresowanych MŚP, co pozwoli na wiarygodną ocenę funkcjonującej definicji i jej ewentualne dostosowanie do zmieniających się potrzeb.