logo fe

head 01

 head 03

 

Jak skorzystać z Funduszy?

01 Icony  01 dalej  02 Icony  01 dalej  03 Icony  01 dalej  04 Icony

 

 

Komisja Europejska (KE) planuje w 2018 roku przedłożyć swoje propozycje dotyczącej nowej perspektywy finansowej. W celu wypracowania tych propozycji, zwróciła się do obywateli i podmiotów zainteresowanych polityką spójności o wypełnienie przygotowanego kwestionariusza on-line.Kwestionariusz obejmuje m.in. takie kwestie jak:

    preferencje co do zakresu interwencji przyszłych programów/funduszy polityki spójności,
    ocena skuteczności obecnych interwencji,
    ocena co do barier w realizacji celów obecnych programów/funduszy,
    propozycje obszarów wymagających usprawnień i uproszczeń.

 

Jak zapewnia KE, odpowiedzi udzielone w kwestionariuszach zostaną uwzględnione podczas opracowywania kompleksowych propozycji dotyczących wieloletnich ram finansowych na okres po 2020 roku oraz kolejnej generacji programów finansowych. Konsultacje potrwają do 8 marca 2018 r.

Kwestionariusz został przygotowany w 23 językach UE i jest dostępny na stronie Komisji EuropejskiejPrzejdź do serwisu zewnętrznego

 

Zachęcamy do wzięcia aktywnego udziału w konsultacjach.