logo fe

head 01

 head 03

 

Jak skorzystać z Funduszy?

01 Icony  01 dalej  02 Icony  01 dalej  03 Icony  01 dalej  04 Icony

 

 

Istnieje możliwości bezzwrotnego dofinansowania przez Instytut Gospodarki Nieruchomościami 90% kosztów kwalifikowalnych związanych z pomocą techniczną na opracowanie i wdrożenie planowanych u Państwa inwestycji  w zakresie efektywności energetycznej.

Finansowe wsparcie udzielane przez Instytut Gospodarki Nieruchomościami będzie realizowane ze środków pochodzących z Komisji Europejskiej, we współpracy z  Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.

Możliwości bezzwrotnego sfinansowania przez Instytut 90% kosztów kwalifikowanych pomocy technicznej, dotyczy finansowej pomocy przy opracowaniu i wdrożeniu planowanych w latach 2018-2020 projektów inwestycyjnych z zakresu efektywności energetycznej i pozyskania energii z OZE.

1.    Dofinansowanie 90% kosztów pomocy technicznej planowanych inwestycji obejmuje m.in.:

 • wykonanie niezbędnych audytów energetycznych,
 • wykonanie niezbędnych projektów technicznych,
 • wykonanie studiów wykonalności i badań rynku,
 • planowanie projektów,
 • przygotowanie biznesplanów,
 • przygotowaniem procedur przetargowych i ustaleń umownych oraz ustanowienie jednostek wdrażających projekt,
 • inne formy wsparcia konieczne do opracowania i wdrożenia projektów inwestycyjnych.

2.    Beneficjenci dofinansowania:

 1. urzędy miast i gmin,
 2. spółdzielnie mieszkaniowe,
 3. wspólnoty mieszkaniowe,
 4. prywatni inwestorzy

3.    Wsparcie techniczne (o którym mowa w pkt. 1), może zostać udzielone na rozwój projektów inwestycyjnych związanych  z efektywnością energetyczną, w następujących obszarach: 

 • docieplenie budynków mieszkaniowych, biurowych, użyteczności publicznej, komercyjnych (docieplenie ścian, stropów, wymiana okien)
 • wymiana starych urządzeń i sieci przesyłowych na energooszczędne (wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja, pompy ciepła, kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne etc.)
 • modernizacja zewnętrznych i wewnętrznych sieci c.o., cwu,
 • modernizacja kotłowni, wymienników,
 • modernizacja wind, chłodni etc.,
 • wymiana starych maszyn i urządzeń związanych z produkcją (tokarki, suwnice, szlifierki, wtryskarki etc.),
 • modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynkach i zewnętrznego (oświetlenie uliczne),
 • transport miejski (wymiana floty, inwestycje ułatwiające wprowadzenie samochodów elektrycznych, nowe rozwiązania w zakresie efektywności energetycznej usprawniające logistykę w obszarach miejskich itp.)
 • infrastruktura lokalna, w tym inteligentne sieci oraz infrastruktura teleinformatyczna wspierająca efektywność energetyczną, instalacje miejskie, transportowe centra intermodalne oraz infrastruktura tankowania pojazdów napędzanych alternatywnymi paliwami.

Otrzymanie bezzwrotnego dofinansowania obliguje do spełnienia dwóch wymogów: 

 1. zrealizowanie inwestycji, na którą otrzymaliście dofinansowanie w zakresie pomocy technicznej,
 2. stosunek pomiędzy wartością inwestycji, a przyznanym dofinansowaniem - co najmniej 25-krotny

 

Podmioty zainteresowane są proszone o wypełnienie załączonej poniżej ankiety i odesłanie jej e-mailem do 22 stycznia 2018 r. na adres mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Oryginał ankiety należy przesłać tradycyjną pocztą.