logo fe

head 01

 head 03

 

Jak skorzystać z Funduszy?

01 Icony  01 dalej  02 Icony  01 dalej  03 Icony  01 dalej  04 Icony

 

 

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Marty Matczyńskiej, wieloletniego pracownika urzędu marszałkowskiego, dyrektora departamentu Rozwoju Regionalnego w latach 2008-2016.

Marta Matczyńska urodziła się w 1954 roku, z wykształcenia była magistrem inżynierem budownictwa. Od 1991 roku pracowała w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, od 2006 do 2008 roku pełniła funkcję dyrektora wydziału Zarządzania Funduszy Europejskich. Od 2008 roku pracowała w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, jako dyrektor departamentu Rozwoju Regionalnego. Marta Matczyńska była odpowiedzialna za wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Odpowiadała za miliony euro, które trafiły na Podkarpacie. Pani Dyrektor Marta Matczyńska tworzyła Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim.

Zmarła w wieku 63 lat. W imieniu pracowników Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim, Rodzinie i Bliskim składamy najszczersze wyrazy współczucia.

m mat