logo fe

head 01

 head 03

 

Jak skorzystać z Funduszy?

01 Icony  01 dalej  02 Icony  01 dalej  03 Icony  01 dalej  04 Icony

 

 

„Szkoła dla Eksportera” to cykl wykładów online, które od 4 lat dostarczają rzetelnej wiedzy zarówno doświadczonym jak i początkującym eksporterom, a także osobom dopiero planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej za granicą. Piąta edycja to kolejne pięć filmów szkoleniowych dla małych i średnich przedsiębiorstw, których tematyka obejmuje praktyczne aspekty ekspansji na zagraniczne rynki.

 

Filmy dostępne są pod adresem: een.org.pl

 

Tegoroczna edycja „Szkoły dla Eksportera” dotyczy:
• oznakowania CE - czyli unijnych dyrektyw nowego i globalnego podejścia;
• wprowadzania urządzeń elektronicznych na rynek UE;
• oznakowania produktów w Unii Europejskiej;
• procesu nabycia spółki zagranicznej przez polskiego przedsiębiorcę;
• finansowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych (w tym wsparcie Funduszu Ekspansji Zagranicznej FIZAN).

 

Enterprise Europe Network to największa na świecie sieć wspierająca małe i średnie przedsiębiorstwa w internacjonalizacji. Ośrodki EEN funkcjonują w ponad 60 krajach na całym świecie. Sieć, której działalność jest współfinansowana przez Komisję Europejską, oferuje bezpłatne usługi wspierające rozwój biznesu, takie jak dostęp do bazy danych potencjalnych partnerów biznesowych za granicą, pomoc przy transferze technologii, pisemne konsultacje prawnicze oraz działania informacyjno-szkoleniowe.